ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DRUMSCHOOL SITTARD

Algemeen
Het cursusjaar is over het algemeen gelijk aan het schooljaar inclusief vakanties van de basisscholen in de regio Zuid. Tijdens schoolvakanties en nationale feestdagen vinden geen lessen plaats, tenzij het inhaallessen betreft. Vraag voor het actuele schema naar onze jaarkalender.

Inschrijving
Inschrijving vindt plaats door middel van het invullen van het inschrijfformulier op de website van Drumschool Sittard. Wij vragen 10 euro administratiekosten voor de inschrijving van de wekelijkse lessen. Starten kan iedere eerste week van de maand. Leerlingen tot 18 jaar moeten worden ingeschreven door hun ouders of verzorgers. Met het invullen van het inschrijfformulier verklaart men zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Wijzigingen in de persoonlijke gegevens dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden doorgegeven aan Drumschool Sittard.

Lestijd / -dag
In overleg met de leerling(e) wordt aan het begin van ieder seizoen een vaste lesdag en lestijd afgesproken. De leerling(e) heeft recht op 36 lessen per cursusjaar bij een volledige inschrijving. Het aantal lessen – evenals het te betalen lesgeld – wordt evenredig verminderd wanneer de leerling(e) zich in de loop van het cursusjaar inschrijft.

Betaling
De betaling gebeurt aan het begin van elke maand per factuur. Het lesgeld wordt verdeeld over 12 gelijke termijnen. BTW-heffing voor volwassenen: Voor volwassenen vanaf 21 jaar wordt 21% BTW over het lesgeld berekend.

De prijs van een losse les van 30 minuten bedraagt 25 euro excl. BTW

Familiekorting
Hebben er meerdere personen uit hetzelfde gezin les bij Drumschool Sittard dan is er een korting van 10% op de maandelijkse factuur.

Opzegtermijn
De opzegtermijn bedraagt 1 maand en dient schriftelijk via mail ingediend te worden.

Afwezigheid
Zonder afmelding:
Indien een leerling(e) – zonder afmelding – niet op de afgesproken tijd verschijnt dan wel aanwezig is, vervalt het recht op die les. Er vindt geen
restitutie van cursusgeld plaats.

Met afmelding:
Wanneer een leerling(e) minimaal 1 week van tevoren aangeeft niet op de vaste tijd te kunnen komen wordt geprobeerd – in onderling overleg – de les op een ander tijdstip te geven, rekening houdend met de beschikbaarheid van de docent. Indien geen geschikt tijdstip kan worden afgesproken mist de leerling(e) de les. Er vindt geen restitutie van cursusgeld plaats.

Bij ziekmelding:
Bij afmelding wegens ziekte van de leerling(e) wordt geprobeerd – in onderling overleg – de les op een ander tijdstip in te halen, rekening houdend met en afhankelijk van de beschikbaarheid van de docent. Indien geen geschikt tijdstip kan worden afgesproken mist de leerling(e) de les. Er vindt geen restitutie van cursusgeld plaats.

Afwezigheid docent
Uitval van lessen door de docent (ziekte, bijscholing, optredens e.d.) geeft niet automatisch recht op restitutie van cursusgeld. In eerste instantie worden de lessen
ingehaald of wordt er een vervanger ingezet. Indien onverhoopt meer dan twee lessen door afwezigheid van de docent zijn vervallen, vindt restitutie van cursusgeld plaats aan het einde van het cursusjaar.

Instrumenten en leermiddelen
Van de leerlingen wordt verwacht dat zij thuis de beschikking hebben over een geschikt drumstel zodat er naast de lessen regelmatig gestudeerd kan worden. De aanschaf van boeken en ander materiaal is voor kosten van de leerling(e).

Overige bepalingen
Aansprakelijkheid:
Drumschool Sittard is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan of het verdwijnen van eigendommen en goederen van leerlingen. Onze wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd door middel van een WA-verzekering voor bedrijven. Op alle rechtsverhoudingen tussen leerlingen en Drumschool Sittard is het Nederlands recht van toepassing.

Portretrecht:
Drumschool Sittard laat soms foto’s en/of audioreportages maken van cursussen, voorstellingen en uitvoeringen. De opnamen kunnen worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden op de website, in de brochure etc. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. U kunt schriftelijk bezwaar aantekenen tegen dit automatische akkoord.

Klacht? Suggestie? Compliment?
Drumstudio Sittard hoort graag van u welke zaken goed gaan of beter kunnen. Klachten, suggesties ter verbetering, of complimenten kunt u doorgeven via e-mail: info@drumschoolsittard.nl

Datum: April 2022

“Goede kwaliteit, goede lessen en vooral heel veel enthousiasme!”

“Mijn zoon van 9 gaat met heel veel plezier elke week naar de drumschool. Goede kwaliteit,
goede lessen en vooral heel veel enthousiasme!’’

– Daniëlle, uit Limbricht